NORDENS BÄSTA BRANDSKYDDSMASSA

FPS-brandskyddsmassan är den enda brandskyddsmassan i Sverige som är Rekommenderad av Byggvarubedömningen. En mycket god vidhäftning som gör den lättarbetad för hantverkarna med konsistens som går att styra efter tycke.

ETA 20-0464, Klass A1 med EN13501-1-1:2019, testad enligt EN1366-3, Basta, Sunda hus, LEED och BREEM-certifierad. Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Våra produkter

FPS
BRANDSKYDDSMASSA (ETA20-0464 )

FPS Brandskyddsmassa är en högkvalitativ och lättarbetad produkt som möter dagens höga krav inom såväl brandskydd som miljö. Bästa miljövalet för att säkerställa brandcellerna i byggnader och hus med 25-års varugaranti.

FPS
GIPSPUTS

FPS Gipsputs tillverkas av naturlig rå gipssten. FPS Gipsputs är emissionstestad och avger inga emissioner, vare sig vid arbete eller vid färdigt skick.

FPS
BRANDSKYDDSELEMENT

Brandskyddselement för inklädnad av stålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30–E 120.

FPS
FIBERBETONG

En mycket omtyckt produkt av hantverkare, privatpersoner, arkitekter och byggbolag.

Fiberbetong är otroligt formbar har lång hållfasthet och beständighet.

Hållbarhet och kvalitetsklassificering

Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i de Svanenmärkta husen