Brandtätning

Brandtätning är en central del av brandsäkerheten i alla byggnader och anläggningar. Med korrekt utförd tätning kan spridning av brand och rök förhindras eller begränsas – vilket ger människor tid att evakuera byggnaden och räddningstjänsten möjlighet att göra sitt jobb. 

På SMP Putsprodukter är vi stolta över att kunna erbjuda högkvalitativa produkter inom brandtätning. I denna text kommer vi att förklara vad brandtätning är, hur vårt företag arbetar med det och vilka produkter vi erbjuder.

Vill du kontakta oss angående brandtätning?

Hör av dig via telefon eller mail!

08-590 361 65

conny.rosen@smpputsprodukter.se

Vad är brandtätning?

En barriär som förhindrar spridning av brand och rök mellan olika delar av en byggnad. Detta är en kort, koncis och korrekt beskrivning av vad brandtätning är och syftar till. För att åstadkomma detta används brandtätningsprodukter – så som brandskyddsmassa och brandskyddselement – vars funtion är att täta olika öppningar i byggnadsdelar. Brandtätning är helt avgörande för att skydda både människor och egendom. Det är dessutom ett krav för att man, som fastighetsägare, ska uppfylla myndighetskrav och byggnormer.

SMP Putsprodukter och brandtätning

SMP Putsprodukter är en ledande tillverkare av brandtätningsprodukter i Norden. Vi är brinner för att reducera risken för brand, och erbjuder de bästa lösningarna för våra kunder vid varje enskilt projekt. I över 20 års tid har vi arbetat med att utveckla och producera brandskyddsmassor och -element. Vi samarbetar med de största bolagen inom passiv brandskyddsteknik. Detta för att vi ska kunna erbjuda kostnadseffektiva och miljövänliga produkter som uppfyller Boverkets alla regler gällande brandtätning.

Varför välja SMP Putsprodukter för brandtätning?

För att garantera bästa möjliga brandtätning är det avgörande att välja en leverantör som kan erbjuda: 1) Högkvalitativa produkter, 2) Lång och bred erfarenhet i branschen, och 3) Gedigen expertis och förmåga att kunna stödja dig alla kunder genom hela processen. Detta är just vad vi på SMP Putsprodukter erbjuder våra kunder, och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre. För ett ökande antal kunder över hela Norden är vi det självklara valet när det gäller produkter för brandtätning. Produkterna är testade, certifierade och miljöklassade och vid varje enskild kontakt erbjuder vi personlig service och support. Detta för att garantera att varje kund väljer rätt lösning och rätt mängd för den specifika brandtätningen.

Vill du veta mer om SMP Putsprodukter? 

Kontakta oss på 08-590 361 65 eller via conny.rosen@smpputsprodukter.se idag!

Våra produkter för brandtätning

På SMP Putsprodukter erbjuder vi två huvudsakliga produkter för brandtätning: FPS Brandskyddsmassa och FPS Brandskyddselement. Båda dessa produkter är utvecklade för att möjliggöra effektivt skydd mot brand och rök. De kan användas i en mängd olika applikationer, och längre ner i texten listar vi dessa.

FPS Brandskyddsmassan

FPS Brandskyddsmassan från SMP Putsprodukter är en högkvalitativ och lättarbetad produkt som uppfyller krav inom både brandskydd och miljö. Produkten är testad och typgodkänd för användning i ventilation, rör och kabelgenomföringar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar i upp till 120 minuter (EI120). Brandskyddsmassan är också ETA-certifierad och miljöbedömd i Byggvarubedömningen. Där har den getts högsta betyg och även genomgått miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM. Dessutom är produkten Svanenmärkt, och finns även med i Sunda Hus, Miljöbyggnad Guld och Bastalistor över godkända produkter för brandtätning. Som kund kan du beställa FPS Brandskyddsmassa i både säckar och hinkar beroende på storleken på och behovet vid ditt projekt.

FPS Brandskyddselement

FPS Brandskyddselement är utformade för inklädnad av stålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30–E 120. De kan form-anpassas och skräddarsys för att garantera effektiv och säker brandtätning och tillgodose varje objekts behov på bästa sätt. Våra FPS-brandskyddsinklädnader skyddar effektivt både stål, betong, stålvajrar, ventilation och andra element vid brand. Produkten är mycket flexibel och anpassningsbar. Detta gör den till en utmärkt lösning för passivt brandskydd och brandtätning.

Användningsområden för brandtätning

Brandtätning är en av de viktigaste delarna av en byggprocess. Som vi nämnt tidigare syftar tätningen till att förhindra att brand och rök sprider sig mellan byggnadens olika delar. Det finns flera områden inom byggprocessen där brandtätning är nödvändigt för att garantera effektivt brandskydd. I denna text berörs några av de vanligaste typerna av brandtätning och hur SMP Putsprodukter kan hjälpa dig som kund att säkerställa att din byggnad är väl skyddad.

Brandtätning av el-installationer

Brandtätning av e-linstallationer syftar till att förhindra brand och rök från att spridas genom de hål och öppningar som skapas av elledningar, kablar och eluttag. Med vår FPS Brandskyddsmassa kan dessa områden effektivt brandtätas, vilket säkerställer att byggnaden är skyddad mot såväl brand som rök.

Brandtätning av ventilationssystem

Precis som brandtätning vid el-installationer krävs också säkerhet när det gäller ventilationssystem i en byggnad. Dessa kan nämligen också bidra till spridning av brand och rök. Brandtätning av ventilationssystem innebär, vilket namnet antyder, att säkerställa att dessa system är utformade och installerade på ett brandsäkert sätt. För dessa syften är våra FPS Brandskyddselement idealiska. Produkterna skyddar ventilationssystem och förhindrar effektivt spridning av brand och rök.

Brandtätning av hålrum

Hålrum mellan golv, väggar och tak kan fungera som vägar för brand och rök att spridas genom en byggnad. Våra produkter hindrar detta från att ske. Genom att använda SMP Putsprodukters brandtätningslösningar kan du – på ett effektivt och säkert sätt – försegla hålrummen och minimera risken för brand- och rökspridning.

Brandtätning av schakt

Andra potentiella spridningsvägar för rök och brand är schakt i byggnaden. Det kan handla om schakt för hissar, trappor och andra typer av installationer. En viktigt del av byggprocessen är att leverera god brandtätning i dessa delar av byggnaden. Detta kan åstadkommas genom användning av våra FPS Brandskyddsmassor och FPS Brandskyddselement. Produkterna säkerställer att schakten i byggnaden har ordentlig tätning och att brand och rök kan hållas borta för både evakuering och släckningsåtgärder. 

Brandtätning av dörrar och fönster

Brandtätning är oerhört viktigt i många olika delar av en byggnad, och fönster och dörrar är inga undantag. Faktum är att dessa ofta utgör svaga punkter i en byggnads övergripande brandskydd. Det är därför av största vikt att brandtäta dessa och det kan göras effektivt med lösningar från SMP Putsprodukter. Våra produkter säkerställer att dörrar och fönster är väl skyddade och att spridning av brand och rök mellan olika delar av byggnaden kan förhindras.

Brandtätning av VVS-installationer

VVS-installationer kan bidra till spridning av brand och rök i en byggnad. Rör och diverse VVS-kanaler som inte är tätade kan åsamka stor skada för såväl människor som egendom och det är därför av största vikt att brandtäta dessa. Detta kan göra med hjälp av våra brandtätningsprodukter. Som kund kan du effektivt försegla dessa områden och säkerställa att din byggnad är skyddad på bästa sätt.

Brandtätning av brandceller

Brandceller är avskilda områden inom en byggnad som är utformade för att begränsa brand- och rökspridning en viss tidsperiod. De kan vara helt avgörande för att ge människor tid att evakuera och för att förhindra att hela byggnaden förstörs. För att säkerställa att brandceller fungerar effektivt, måste alla öppningar vara ordentligt brandtätade. Detta kan lösningar från oss på SMP Putsprodukter garantera. Våra FPS Brandskyddsmassor och FPS Brandskyddselement fungerar utmärkt för att säkerställa att brandceller är skyddade och uppfyller alla byggregler.

För mer information och teknisk anvisning av brandskydd tryck här 

 

SMP Putsprodukter: Lösningar för dina brandtätningsbehov

SMP Putsprodukter är ett självklart val för ett växande antal kunder på jakt efter lösningar för brandtätning. Vi är stolta över den verksamhet vi byggt upp och tacksamma för goda rykte vi fått i branschen. Vårt teams erfarenhet och expertis i kombination med våra högkvalitativa produkter är att tacka för detta.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller önskar mer information om vår organisation eller våra produkter. Vi är här för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt projekt och säkerställa att dina brandtätningsbehov uppfylls på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

08-590 361 65

conny.rosen@smpputsprodukter.se