FPS Gipsputs

FPS Gipsputs för inomhusbruk 25kg

FSP Gipsputs är en mycket fin och bra gipsputs som är listad i Svanen, Sunda hus och Byggvarubedömningen.

Det är anpassat för både manuell som maskinell putsning och passa bra för både limning och lagning av gipsskivor. Appliceras i 3 – 50 mm tjocklek per påslag.

Med en medelputstjocklek på 10mm är det möjligt att putsa ca 2,6 m2 med en säck 25 kg FPS gipsputs.

FPS Gipsputs tillverkas av naturlig rå gipssten. FPS Gipsputs är emissionstestad och avger inga emissioner, vare sig vid arbete eller vid färdigt skick.

Produkten framkallar inga allergier, och utgör heller ingen grogrund för mögel eller annan biologisk påväxt. Den färdiga ytan har ett naturligt pH och andas, vilket ger en mycket behaglig och miljövänlig komfort.

Du kan skapa en mängd olika putsstrukturer, beroende på vilka verktyg du använder.

FPS Gipsputs är Certifierat inom hushåll och våtutrymmen. Vidhäftningstest är utfört hos SP.

 

SS-EN 13279-1:2008

REFERENSBILDER / PROJEKT