Välj en sida

Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i de Svanenmärkta husen

fps gipsputs

FPS Gipsputs tillverkas av naturlig rå gipssten. FPS Gipsputs är emissionstestad och avger inga emissioner, vare sig vid arbete eller vid färdigt skick.

Produkten framkallar inga allergier, och utgör heller ingen grogrund för mögel eller annan biologisk påväxt. Den färdiga ytan har ett naturligt pH och andas, vilket ger en mycket behaglig och miljövänlig komfort.

FPS Gipsputs är även godkänd att använda i våtutrymmen. Vidhäftningstest är utfört hos SP.

Med FPS Gipsputs kan du skapa en mängd olika putsstrukturer, beroende på vilka verktyg du använder

Putsat med en botten av FPS Primer och FPS Gipsputs