FPS Fiberbetong

FPS Fiberbetong - lätt, formbar och miljövänlig betong

BESKRIVNING AV MATERIALET FIBERBETONG (FB) (internationell beteckning GlasFibre Reinforced Concrete, GFC/GFRC)

Fiberbetong är ett lätt, robust och miljövänligt material med oändliga variationsmöjligheter. Det används i arkitekturen som fasadbeklädnad, balkongfronter, pelare eller vital del i konstruktion, eller som dekorativa element i inredning, möbler och konst med stor frihet i färg, form, mönster och ytor.

Miljövänligt – Ca 5 ggr lägre cementförbrukning än vanlig betong med motsvarande prestanda.

Starkt och lätt – 1-2 cm ger samma styrka som 10 cm gjuten betong. Denna viktreducering underlättar hantering och montering och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Formbart – Knivskarp geometri eller organiska former med skulptural precision. Monumentalt eller litet. Bärande konstruktion eller utanpåliggande dekoration. Formgjutet eller putsat på plats.

Hållbart – En livslängd på mer än 100 år utan behov av tekniskt underhåll. Vädertåligt mot extrem värme och kyla. Kan brandklassas.

Ekonomiskt – Minskad vikt och volym minskar kostnaderna för material, packning, montering och transporter.

Att tillsätta fiber till material har använts i tusentals år, från Kinesiska muren till att lägga ut halm på de vintervägar man förr skapade över sjöar och sund i äldree tider för att få säkrare överfarter.

I nutid jobbar vi med en rad material: sand, cement, glasfiber och kolfiber med infäsnings- och montagedetaljer i kombination. Detta skapar en lösning för kunden som är lättare, starkare och mer hållbar med goda brandegenskaper. Dessutom medger det en näst intill fullständig kreativ frihet för arkitekter och formgivare.

Som ett direkt resultat av de tunna konstruktionerna som kräver mycket mindre volymer cement, sand och armering, ger denna typ av produktion ett koldioxidavtryck som är mellan 4-7 gånger mindre än traditionell betongproduktion. Viktminskningen reducerar också transporterna, och är säkrare att hantera på arbetsplatsen.

 1. Sprutad rollad FB (fiberbetong) med tjocklek 12 mm har en vikt av 25 kg/m2.
 2. FB består av lika delar fin sand och cement, samt akrylpolymer, vatten och 5%  glasfiber.
 3. Glasfibern som används är alkalieresistent (syrafast) och finns i lösa fibrer (hårda och mjuka, sprickupptagande och armerande) och mattor i olika utformning, grovlek och för användningsområden.
 4. Beständigheten för FB är mycket hög, hållfasthet för slag och drag likaså.
 5. Pga betongens höga PH-värde måste högklassiga, färgäkta, alkalieresistenta pigment (metalloxider) användas.
 6. Materialet avger inga emissioner.
 7. Önskas synlig ballast krävs en friläggning, te x genom blästring, eller retarder i form.
  Maximal kornstorlek för sprutad FB är 1 mm, och detta gör att skillnaden mellan en genomfärgad
  och en obehandlad yta inte blir stor. En genomfärgad betong varierar lite i nyans mellan gjutningarna vilket ger ett levande uttryck.
 8. Princip för infästning
  Alt 1: Fixera och ta egenvikt i nedre kant, styra och ta storleksförändringar i övre kant.
  Element ställs på konsoler i rostfritt.
  Konsoler används även i skarvar samt i toppen på ex pelare.
  Alt 2: Limning av element direkt an på betong vid t ex sockelmontage, med mekanisk förankring i överkant.
 9. Lämpligt klotterskydd är t ex Siloxansystem eller AGS.

För ytterligare information & produkter se –

Brandtätning

www.stuckbema.se

www.fasadstuckaturer.se