Välj en sida

Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i de Svanenmärkta husen

fps brandskyddsmassa

FPS Brandskyddsmassa är en högkvalitativ och lättarbetad produkt som möter dagens höga krav inom såväl brandskydd som miljö.

Produkten är testad och typgodkänd för ventilation, rör och kabelgenomföringar i brandcellsbegränsade byggnadsdelar i upp till 120 minuter (EI120).

Produkten är även ETA–certifierad och miljöbedömd i Byggvarubedömningen med högsta betyg samt att den gått igenom miljöcertifieringssystemen Leed och Breeam.

Utöver detta finns vi även med i Svanen, Sunda Hus, Miljöbyggnad Guld och Bastalistor över godkända produkter.

FPS Brandskyddsmassa finns att beställa i säckar om 12,5 kg vilket motsvarar ca 18–20 liter beroende på blandningsförhållandet.

FPS Brandskyddsmassa finns även idag i hinkar på 2,5 kg som du blandar direkt i hinken. Detta för de lite mindre jobben. Hinken motsvarar 3–5 liter massa beroende på blandningsförhållandet.

Produkten lämpar sig väl till Schaktgjutningar då den finns att beställa utan retarder (fördröjare) vilket gör jobbet snabbare och mer effektivt. Detta gör också att du som utför arbetet gör det kostnadseffektivt. FPS Brandskyddsmassa tillverkas i Rosersberg strax norr om Stockholm och är den enda brandskyddsmassa som tillverkas i Norden.