PF3 Gips lim Colle

Gips lim för montage av gipsstuckaturer.

REFERENSBILDER / PROJEKT