FPS Gipsputs Primer

FPS Gipsputsprimer - färdigblandad förbehandling och primer för gipsputs

FPS-Primer är framtagen som förbehandling och grundning av alla underlag som på grund av hög täthet och undermålig sugförmåga inte är lämplig som putsunderlag obehandlade.

Funktionen för primern är att agera vidhäftningsskikt mellan ett underlag med undermålig sugförmåga och den efter-applicerade gipsputsen.