Välj en sida

Produkten är listad i portalen för byggprodukter som kan användas i de Svanenmärkta husen

fps brandskyddselement

Brandskyddselement för inklädnad av stålkonstruktioner och ventilation i brandteknisk klass R 30E 120.

FPSBrandskyddselement kan formanpassas och skräddarsys till alla tänkbara former för att effektivt och säkert tillgodose varje objekt. Typgodkänd för brandisolering av stålkonstruktioner (Tg 0345),ventilationskanaler (Tg 0674), samt rörinstallationer (Tg 0675)